Information om höstens däckbyten

Många medlemmar uppskattar möjligheten att förvara däck i föreningens container. Emellertid har detta orsakat en stor arbetsbelastning för styrelsen och framgent uppmanas samtliga medlemmar planera sina däcksbyten i samband med de regelbundna GDS-kvällarna. Tänk på att halkan kan komma plötsligt – har du fortfarande inte bytt till vinterdäck så är det hög tid nu. Styrelsen tackar för visat samförstånd!

Det är också viktigt att känna till att anmälan till GDS-kväll sedan en tid tillbaka kräver anmälan med personnummer och bilens registreringsnummer. Detta beror på strängare säkerhetsregler vid Livgardet. Samma sak gäller vid bokning av släp. Du som har passerkort till Livgardet behöver enbart anmäla ditt namn, som tidigare.

Kör försiktigt i vinter!