Bli Medlem

Du blir enkelt medlem i FMK Livgardet, eller förnyar ditt befintliga medlemskap, genom att skicka in nedanstående uppgifter till fmklivgardet@gmail.com och betala medlemsavgiften.

För att bli medlem ska du ha någon anknytning till Försvarsmakten, exempelvis anställning eller hemvärnsavtal.

Medlemsavgiften är 150 kr, familjemedlem på samma adress betalar endast 50 kr. Betalning sker via Swish 1231572692 eller Bankgiro 496-4227. Ange namn och medlemsnummer (om du har sedan tidigare).

Uppgifterna du behöver skicka in är:

  • Ditt fullständiga namn
  • Ev. familjemedlems namn
  • Utdelningsadress samt postnummer och ort
  • Telefon- eller mobilnummer
  • E-postadress
  • Befintligt medlemsnummer om du har sedan tidigare

Du kan även använda blanketten för medlemsansökan, som finns under rubriken dokument.

Om ditt medlemskort inte kommit dig tillhanda inom rimlig tid, vänligen kontakta styrelsen.

Läs mer om medlemskapets förmåner på förstasidan och i våra dokument.