Ny information angående MHF:s tidningar

Som medlem i FMK LG har du förmånen att prenumerera på MHF:s tidning ”Motorföraren” med bilaga ”Mälardalen” till rabatterat pris 99 kr/år.

Bankgironumret för inbetalning har ändrats och det som tidigare angivits i informationsbladet fordrar ett OCR-nummer, men om du har varit prenumerant tidigare så ska du ha fått ett inbetalningskort liggande i tidningens sista nummer före jul. På det står OCR-numret.

Är du ny medlem i FMK LG eller om ditt inbetalningskort kommit bort och du är intresserad av att prenumerera på tidningen Motorföraren så betala in 99 kr till MHF:s bankgiro 330-2627 och uppge ”FMK” följt av ditt personnummer (12 siffror), exempelvis:

FMK 19830412-0218

MHF meddelar att prenumeranternas betalningar kommer att registreras manuellt men för att inte missa något nummer av tidningen behöver betalning komma in under januari månad. De medlemmar som registrerar en prenumeration i år kommer automatiskt att aviseras av MHF nästa år.