Vårträffen den 4:e maj 2022

Vårträffen började med mingel med dryck och smörgås. Det bjöds bl a på norsk delikatess: Lompe, norska potatistunnbröd bredda med smör, socker och kanel. Sött tyckte somliga men de gick åt som smör.

I filmsalen gav arkeolog Lars Holmblad en kort presentation om vilka fornlämningar vi skulle titta på när vi senare begav oss ut på Livgardets övningsfält. Han tipsade intresserade att gå in på Fornsök för att t ex söka fornlämningar i ens eget boendeområde.

Det framkom att det fanns åtskilliga sådana på fältet men att vi fick inskränka oss till ett fåtal på grund av den tid vi hade till förfogande och att kvällen inte fick bli alltför sen.

Granitsten med inristat kors.
Runsten daterad 800-1050 e.K.

Vi började med att titta på några runstenar, en med bara ett inristat kors som stod i en moränsluttning. Lite länge bort i lövträdsbevuxen hagmark stod nästa runsten från 800-1050 e.K. med inskrift med början i ett drakhuvud till dess svans. Så imponerande att få se dessa båda så bevarade runstenar.

Vi stannade senare vid en åkerkant där vår arkeolog berättade om Granhammarsmannen som är Sveriges mest kända person från bronsåldern. Han dog här efter en häftig yxstrid. Man tror att han kommit hit med båt från Skåne. På bronsåldern var det havsbotten här. Vi åkte lite norrut för att titta på ett stort gravfält nära Västra Ryds kyrka. Vi parkerade våra bilar på en smal sidoväg och till vår stora överraskning stod där 17 dovhjortar som någon räknade dem till. En av dem hade nästan vit färg. Det var en ståtlig syn. Men de trippade iväg mot skogsbrynet och vi till gravfältet bestående av 75 fornlämningar såsom röse, högar och stensättningar.

Promenad mot gravfältet.
Mot gravfältet inne i skogen vid Tranbygge.

Färden gick sen mot Tranbygge och vi begav oss in på skogsmark för att se fler gravfält. Där stod granarna helt grå. De hade fått besök av granbarkborren. Det innebar skador på träden men på gravfälten minskade granrötterna, som kan röra till det ganska ordentligt bland stenarna.

Kvällen började bli sen och vi avslutade med att tacka arkeolog Lars Holmblad med en flaska gott att dricka.

Ordförande tackar Lars Holmblad.

Styrelsen riktar sitt tack både till arkeolog Lars Holmblad och till alla intresserade deltagare!