God Jul och Gott Nytt 2022!

Trots ett långt pandemiår är vi glada över att verksamheten har kunnat fortsätta under 2021 och vi tackar alla medlemmar som engagerat sig eller på något vis varit delaktiga i FMK Livgardet!

Vi önskar som brukligt alla medlemmar en God Jul och Gott Nytt År. Kör försiktigt och se fram emot 2022 med tillförsikt!