Årsmöte den 31:a mars 2021

Alla medlemmar bör vid det här laget ha fått kallelsen till årsstämman per e-post, men vi annonserar som brukligt också på hemsidan.

Ordinarie föreningsstämma 2021 hålls den 31 mars 2021 kl 18:00. Med hänvisning till rådande läge hålls stämman denna gång enbart via poströstning. Fysiskt närvarande kommer enbart föreningens ordförande Carl-Åke Palm, sekreterare Rune Wahlström, revisorn Åke Öhrström och revisorssuppleanten Margareta Giertz att vara.

Formulär för poströstning kommer att publiceras här på webbplatsen under Dokument. Detta ska vara mailat senast den 27:e mars.

Tack!