Årsmöte den 17:e juni 2020

Årsmötet, som skulle ha ägt rum den 25:e mars, blev som säkert är bekant inställt med anledning av rådande läge. Styrelsen har beslutat att stämman istället äger rum den 17:e juni kl 18:30.

Även om mötet rent fysiskt äger rum på Mässen Livgardet så är det styrelsens önskan att så många som möjligt genomför poströstning för att minimera smittspridningen. Alla handlingar samt formulär för poströstning finns här på hemsidan under Dokument – du har naturligtvis också möjlighet att komma med egna förslag eller frågor till styrelsen.

Poströsten samt eventuella övriga handlingar skickar du per e-post till fmklivgardet@gmail.com senast den 10:e juni så att styrelsen har möjlighet att sammanställa handlingarna innan själva stämman.

Föreningens revisor kommer att genomföra kontroll av poströstningen och alla inkomna frågor samt svar kommer att publiceras.

Tack!