Inga mekarkvällar i september

Under september äger försvarsmaktsövningen AURORA 17 rum. Med anledning av denna måste mekarkvällarna den 13:e och 27:e september ställas in.

Nästa mekarkväll äger rum onsdagen den 11:e oktober. Se den uppdaterade listan över kommande tillfällen här.

Välkomna!