BE-utbildning i mars 2023

Nu under våren kommer det att anordnas en kurs för BE-körkort, alltså behörighet att framföra personbil med tungt släp, vid Livgardet i Kungsängen.

Kursen, som omfattar både teori och praktiska backövningar med släp, kommer att genomföras lördagar och söndagar kl 11:30-15:00 men exakta datum är ännu inte bestämda, dessa avgörs beroende på intresse. Anmälan ska dock ske senast den 15:e mars till kursledare Kjell Cronvall på e-post eller telefon, 070-578 88 88.

Anmälan ska inkludera namn, telefonnummer, e-postadress och medlemsnummer på dig som önskar deltaga. Vi hoppas givetvis på en god uppslutning!