Kallelse till Årsmöte den 25:e mars 2020

Årsmötet är uppskjutet på grund av risken för spridning av Coronaviruset. Styrelsen kommer att meddela ny tid längre fram.

Styrelsen kallar samtliga medlemmar i FMK Livgardet till Årsmöte den 25:e mars 2020, kl 18:30 på Mässen Livgardet, Kungsängen.

Årsmöteshandlingarna finner du här.

Den som avser deltaga ska anmäla sig till ordförande Carl-Åke Palm via e-post senast den 16:e mars.

Välkommen!