BE-utbildning i mars 2017

BE-behörighet innebär att få framföra personbil med tungt släp med sammanlagd totalvikt på 4 250 kg.

Moment
  1. Teori
  2. Backövningar med släp
  3. Vilka kunskaper som krävs för uppkörning och vilka kostnader det medför.
Kursinformation

Utbildningsplats: Livgardet Kungsängen
Tid: Lördagar och söndagar kl 11.30-15.00
Kursledare: Kjell Cronvall, Carl-Åke Palm och Johan Hållkvist.

Anmälan

Anmälan skall göras senast 17 mars 2017 till Kjell Cronvall, via e-post eller telefon 0705-788 888. Meddela ditt namn, telefonnummer, medlemsnummer och e-post. Efter anmälan meddelas startdag och tid via e-post.

Hoppas på god uppslutning!
FMK LG önskar dig välkommen!

Styrelsen