Gör det själv-kvällar

Gör det själv-kvällar är då vi har kvällsöppet för småreparationer och skötsel av egna fordon. De kallades tidigare för Mekarkvällar.

Du som vill komma till en GDS-kväll för att tvätta eller skruva anmäler vilket av detta du vill göra med namn, personnummer och bilens registreringsnummer minst två dagar innan till Marcus Bergman på telefon 0701-425 450 eller 08-584 540 91. Vänligen ring eller skicka SMS; ej intalad anmälan.

Livgardet har nyligen infört strängare regler för insläpp, vi behöver därför både personnummer och bilens registreringsnummer, annars kanske du inte kommer in. Du som har eget passerkort till LG kan liksom tidigare anmäla dig med enbart namn.

Skulle problem uppstå såsom byte av lokal eller något annat kommer ansvarig för GDS-kvällen att återkoppla. Vid anmälan blir medlem informerad om vem som är ansvarig.

GDS-kvällar börjar kl 16:30 och pågår till kl 21:00. Har du kommit inom en timme från 16:30 eller kommit överens med den som är ansvarig för kvällen så kommer inte denne att veta och heller inte stanna om det skulle vara senare.

Det är bara på GDS-kvällar som medlemmarna kan räkna med att komma in för tvätt eller övriga behov. Om behov av andra tillfällen finns så anmäl detta i god tid till någon i styrelsen så försöker vi tillgodose behoven så långt vi kan. Detta gäller t ex byte av sommar- och vinterdäck.

Gör det själv-kvällar under våren 2020

  • 22 januari
  • 19 februari
  • 11 mars
  • 15 april (Däckbytesdag)
  • 13 maj
  • 27 maj
  • 10 juni

Områdeskarta

Här kan du se var på området de lokaler ligger, som FMK Livgardet tidvis disponerar: