Gör det själv-kvällar

Gör det själv-kvällar är då vi har kvällsöppet för småreparationer och skötsel av egna fordon. De kallades tidigare för Mekarkvällar.

De medlemmar som kommer till GDS-kväll för att tvätta eller skruva anmäler vilket av detta de vill göra. De anmäler med namn,  telefonnummer och reg.nr minst två dagar innan till Marcus Bergman på telefon 0701-425 450 eller 08-584 540 91. Vänligen ring eller skicka SMS; ej intalad anmälan.

Skulle problem uppstå såsom byte av lokal eller något annat kommer ansvarig för GDS-kvällen att återkoppla. Vid anmälan blir medlem informerad om vem som är ansvarig.

GDS-kvällar börjar kl 16:30 och pågår till kl 21:00. Har inte medlemmen kommit inom en timme från 16:30 eller kommit överens med den som är ansvarig för kvällen så kommer inte denne att veta och heller inte stanna om det skulle vara senare.

Det är bara på GDS-kvällar som medlemmarna kan räkna med att komma in för tvätt eller övriga behov. Om behov av andra tillfällen finns så anmäl detta i god tid till någon i styrelsen så försöker vi tillgodose behoven så långt vi kan. Detta gäller t ex byte av sommar- och vinterdäck.

Gör det själv-kvällar under hösten 2019

  • 6 november
  • 20 november – däckbyte och ljusinställning
  • 4 december
  • 18 december

Områdeskarta

Här kan du se var på området de lokaler ligger, som FMK Livgardet tidvis disponerar: