Ny information angående MHF:s tidningar

Som medlem i FMK LG har du förmånen att prenumerera på MHF:s tidning ”Motorföraren” med bilaga ”Mälardalen” till rabatterat pris 99 kr/år.

Bankgironumret för inbetalning har ändrats och det som tidigare angivits i informationsbladet fordrar ett OCR-nummer, men om du har varit prenumerant tidigare så ska du ha fått ett inbetalningskort liggande i tidningens sista nummer före jul. På det står OCR-numret.

Är du ny medlem i FMK LG eller om ditt inbetalningskort kommit bort och du är intresserad av att prenumerera på tidningen Motorföraren så betala in 99 kr till MHF:s bankgiro 330-2627 och uppge ”FMK” följt av ditt personnummer (12 siffror), exempelvis:

FMK 19830412-0218

MHF meddelar att prenumeranternas betalningar kommer att registreras manuellt men för att inte missa något nummer av tidningen behöver betalning komma in under januari månad. De medlemmar som registrerar en prenumeration i år kommer automatiskt att aviseras av MHF nästa år.

FMK LG behöver ditt stöd

FMK Livgardet söker dig som är medlem och har möjlighet att bidra på ett eller annat sätt till klubbens verksamhet, exempelvis genom att:

  • Hjälpa till med snickeri, sortera verktyg, måla, reparera, laga, städa
  • Deltaga i styrelsearbete
  • Hjälpa till vid ev. resor till utflyktsmål
  • Hjälpa till under mekarkvällar
  • Vara medhjälplig vid utbildningar t ex körkortsutbildningar
  • Knyta affärskontakter för att utöka klubbens rabattförmåner
  • Vara ledare för en studiecirkel om t ex trafiksäkerhet, motor- och bilvård

Om du kan tänka dig att bidra på ett eller flera sätt, kontakta styrelsen eller vänd dig direkt till Tony Allansson. Du kan även fylla i och skicka in detta formulär.

Tack!

Lyckad bilträff med goda råd

Bilträffen den 26:e oktober innehöll en hel del bra information om sådant som rör oss bilägare. Tyvärr kunde inte Magnus Nilsson från Polisen närvara som planerat, men ersattes av Lars-Olov Sjöström som är trafiksäkerhetschef på MHF.

Nedan en sevärd filmsnutt från Vi Bilägare och några foton från kvällen.

Thomas Widström

Peter Buhre

Paus

Lars-Olov Sjöström

Avtackning

Varmt tack till alla som närvarade och då särskilt föreläsarna!

Städ- och däckbytarkväll

Den 30:e november kl 17:30 är det städ- och däckbytarkväll. På agendan står städning av däckcontainer, däckbyte och översyn släpkärror, samt däckbyte på eget fordon för vintern.

Macka och kaffe bjuds! Platsen är Tekniska avdelningen på Livgardet (huset bredvid spolplattan). Anmälan görs till fmklivgardet@gmail.com senast den 23/11.

Bilträff den 26 oktober

Kom på bilträff den 26 oktober 2016 kl 17:30 i Filmsalen på Livgardet! Programmet inkluderar:

  • Rostskyddsexperten Thomas Widström berättar om dold rost och hur du kan hjälpa din bil till ett långt liv
  • Däckspecialisten Peter Buhre ger en utförlig information om däck och däckhantering
  • Magnus Nilsson från polisen berättar om fordonsbelysning på bil och släp

Vi bjuder på smörgås och dryck innan programmets början. Anmäl ditt deltagande till Tony på tel. 070-257 13 25 eller maila fmklivgardet@gmail.com senast den 21 oktober.

Styrelsen önskar alla varmt välkomna!

Ny sida under uppbyggnad

Vi bygger upp en ny sida för FMK Livgardet. Den nya sidan ska ha ett modernare utseende och fungera bättre på smarta mobiler. Till att börja med kan den upplevas som lite tunn på information, men det kommer!

Synpunkter riktas med fördel till Wilhelm Svenselius.