Vårträffen den 4:e maj 2022

Vårträffen började med mingel med dryck och smörgås. Det bjöds bl a på norsk delikatess: Lompe, norska potatistunnbröd bredda med smör, socker och kanel. Sött tyckte somliga men de gick åt som smör.

I filmsalen gav arkeolog Lars Holmblad en kort presentation om vilka fornlämningar vi skulle titta på när vi senare begav oss ut på Livgardets övningsfält. Han tipsade intresserade att gå in på Fornsök för att t ex söka fornlämningar i ens eget boendeområde.

Det framkom att det fanns åtskilliga sådana på fältet men att vi fick inskränka oss till ett fåtal på grund av den tid vi hade till förfogande och att kvällen inte fick bli alltför sen.

Granitsten med inristat kors.
Runsten daterad 800-1050 e.K.

Vi började med att titta på några runstenar, en med bara ett inristat kors som stod i en moränsluttning. Lite länge bort i lövträdsbevuxen hagmark stod nästa runsten från 800-1050 e.K. med inskrift med början i ett drakhuvud till dess svans. Så imponerande att få se dessa båda så bevarade runstenar.

Vi stannade senare vid en åkerkant där vår arkeolog berättade om Granhammarsmannen som är Sveriges mest kända person från bronsåldern. Han dog här efter en häftig yxstrid. Man tror att han kommit hit med båt från Skåne. På bronsåldern var det havsbotten här. Vi åkte lite norrut för att titta på ett stort gravfält nära Västra Ryds kyrka. Vi parkerade våra bilar på en smal sidoväg och till vår stora överraskning stod där 17 kronhjortar som någon räknade dem till. En av dem hade nästan vit färg. Det var en ståtlig syn. Men de trippade iväg mot skogsbrynet och vi till gravfältet bestående av 75 fornlämningar såsom röse, högar och stensättningar.

Promenad mot gravfältet.
Mot gravfältet inne i skogen vid Tranbygge.

Färden gick sen mot Tranbygge och vi begav oss in på skogsmark för att se fler gravfält. Där stod granarna helt grå. De hade fått besök av granbarkborren. Det innebar skador på träden men på gravfälten minskade granrötterna, som kan röra till det ganska ordentligt bland stenarna.

Kvällen började bli sen och vi avslutade med att tacka arkeolog Lars Holmblad med en flaska gott att dricka.

Ordförande tackar Lars Holmblad.

Styrelsen riktar sitt tack både till arkeolog Lars Holmblad och till alla intresserade deltagare!

Välkommen till Vårträff den 4:e maj

FMK Livgardet inbjuder sina medlemmar till en historiekväll med arkeolog Lars G Holmblad som inventerat skjutfältets fornlämningar.

Vi börjar kvällen med att Lars Holmblad håller ett kort föredrag som följs av en guidad rundtur med egna bilar bland fornminnena på Livgardets övningsområde.

Före föredraget bjuds på öl eller dricka med smörgås.

Tid: Onsdagen den 4 maj 2022, kl 17.30
Plats: Livgardets Filmsal

Anmälan senast den 25:e april 2022 till Rune Wahlström på mobil 070-33 67 432, eller maila fmklivgardet@gmail.com.

Varmt välkomna!

God Jul och Gott Nytt 2022!

Trots ett långt pandemiår är vi glada över att verksamheten har kunnat fortsätta under 2021 och vi tackar alla medlemmar som engagerat sig eller på något vis varit delaktiga i FMK Livgardet!

Vi önskar som brukligt alla medlemmar en God Jul och Gott Nytt År. Kör försiktigt och se fram emot 2022 med tillförsikt!

Årsmöte den 31:a mars 2021

Alla medlemmar bör vid det här laget ha fått kallelsen till årsstämman per e-post, men vi annonserar som brukligt också på hemsidan.

Ordinarie föreningsstämma 2021 hålls den 31 mars 2021 kl 18:00. Med hänvisning till rådande läge hålls stämman denna gång enbart via poströstning. Fysiskt närvarande kommer enbart föreningens ordförande Carl-Åke Palm, sekreterare Rune Wahlström, revisorn Åke Öhrström och revisorssuppleanten Margareta Giertz att vara.

Formulär för poströstning kommer att publiceras här på webbplatsen under Dokument. Detta ska vara mailat senast den 27:e mars.

Tack!

God Jul och Gott Nytt 2021!

Då vill vi på nytt önska alla medlemmar en God Jul och våra varmaste förhoppningar om att 2021 bjuder på en efterlängtad respit från allt det som hindrat oss från att leva våra liv som vi önskat under året som varit.

Klubbens verksamhet fortsätter naturligtvis och alla vårens tvätt- och GDS-kvällar är nu publicerade här på hemsidan. I övrigt hoppas vi att alla har möjlighet att ta det lugnt och njuta av lite ledig tid nu i helgerna som kommer, så att vi kan möta 2021 med förnyade krafter.

Ett stort tack till alla medlemmar som deltagit i klubbens verksamhet under 2020 och återigen, God Jul!

Årsmötet inställt

På grund av det ansträngda läget avseende Coronaviruset har styrelsen i FMK LG beslutat att skjuta årsmötet på framtiden. Det äger alltså inte rum den 25:e mars som planerat.

Årsmötet kommer att genomföras vid ett annat tillfälle framöver då läget har lugnat ner sig. Styrelsen kommer att meddela en ny tid.