Nya medlemsförmåner

Då närmar vi oss 2018 med stormsteg och vi har några uppdaterade dokument på sidan. Det mest intressanta för nuvarande medlemmar torde vara förmånerna som kommer oss tillgodo! Du finner den senaste listan under Dokument här till vänster i menyn.

Lördagsutflykt den 30/9

Styrelsen anordnar en lördagsutflykt till Mel’s garage i Enköping den 30 september 2017.

Vi åker från Livgardet kl 9:00 på morgonen. Ägaren till Mel’s garage tar emot oss och berättar lite om sitt intresse för amerikanska 50-talsbilar.

Sen står det var och en fritt att kika runt på bilarna den ena olik den andra.

När det passar ta en kopp kaffe med bulle. Föreningen bjuder.

Beräknad hemkomst Livgardet kl 13:00.

Vill du följa med, anmäl dig på fmklivgardet@gmail.com eller ring Rune på 070-336 74 32, senast den 23:e september.

Se utflyktsmålet på www.mels.se.

Foton från BE-utbildningen

BE-utbildningen är nu i full gång och en medlem har varit vänlig nog att skicka några bilder!

Ett stort tack både till fotografen och kursledarna som bidrar med sin tid. Vi hoppas på fint väder och framgångsrik körning!

Nya regler för civila fordon på Livgardet

På grund av skärpt säkerhet vid Livgardet gäller nu att inpassering med egna fordon för icke-anställda endast är tillåtet i samband med arrangerad FMK-verksamhet, exempelvis en mekarkväll. Föranmälan krävs för att få ta in sitt fordon.

Tidigare har vakten vid Livgardet i många fall accepterat FMK-medlemskort eller hemvärnskort i kombination med legitimation för inpassering med eget fordon, utan föranmälan. Detta är tills vidare inte längre tillåtet.

Du som anmält dig till mekarkväll eller till annat evenemang i FMK:s regi får naturligtvis ta med ditt fordon in precis som vanligt!

Styrelsen avser återkomma med mer information inom en snar framtid.

BE-utbildning i mars 2017

BE-behörighet innebär att få framföra personbil med tungt släp med sammanlagd totalvikt på 4 250 kg.

Moment
  1. Teori
  2. Backövningar med släp
  3. Vilka kunskaper som krävs för uppkörning och vilka kostnader det medför.
Kursinformation

Utbildningsplats: Livgardet Kungsängen
Tid: Lördagar och söndagar kl 11.30-15.00
Kursledare: Kjell Cronvall, Carl-Åke Palm och Johan Hållkvist.

Anmälan

Anmälan skall göras senast 17 mars 2017 till Kjell Cronvall, via e-post eller telefon 0705-788 888. Meddela ditt namn, telefonnummer, medlemsnummer och e-post. Efter anmälan meddelas startdag och tid via e-post.

Hoppas på god uppslutning!
FMK LG önskar dig välkommen!

Styrelsen

Däckscontainer

Om du förvarar dina sommarhjul i FMKs container går det bra att hämta ut dessa i samband med en Mekarkväll. Vill du hämta den vid en annan tidpunkt, anmäl det till styrelsen minst en vecka i förväg.

I undantagsfall om det är verkligt brådskande, sök kontakt med styrelsen så ska vi försöka hjälpa er så långt det är möjligt. Ansvarig är Johan Hållqvist med mobilnummer 0703-899 688.

Hyr båttrailer till halva priset

Det är nu möjligt att hyra båttrailer till halva priset för dig som är medlem i FMK Livgardet. Vid varje hyrtillfälle ges möjlighet att få rabatt upp till 4 dygns förhyrning, max 2 ggr/år.

Enskild medlem betalar själv alla kostnader till förhyrningsstället och inkommer därefter med kvitton till FMK styrelse som fattar beslut om ersättning. Enskild medlem bestämmer själv var den förhyr båttrailer.

Kallelse till årsmöte 15/3

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte på Mässen, Livgardet Kungsängen den 15:e mars 2017 kl 17:00.

Deltagande på årsmötet skall anmälas i god tid, senast den 8 mars 2017.

Anmälan görs till ordförande Tony Allansson per e-post tony.allansson@fmv.se eller per telefon 08-584 54 000, mobil 0702-571 325.

Motioner insändes senast den 15 februari 2017.

Förslag till dagordning

Mötets öppnande
§1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
§2. Beslut om årsmötets behöriga utlysande
§3. Fastställande av dagordning
§4. Val av två justeringsmän
§5. Godkännande av verksamhetsberättelsen
§6. Godkännande av förvaltningsberättelsen
§7. Revisionsberättelse
§8. Ansvarsfrihet för styrelsen
§9. Inkomna motioner
§10. Fastställande av verksamhetsplan samt inkomst- och utgiftsstat
§11. Ändring av medlemsavgiften FÖRSLAG
§12. Val av:
a. ordförande på ett år
b. fyra styrelseledamöter på två år
c. två styrelsesuppleanter på 1 år
d. en revisor på ett år
e. en revisorsuppleant på ett år
f. valnämnd tre personer
§13. Mötets avslutning

VÄLKOMMEN! Kaffe serveras.

Ny information angående MHF:s tidningar

Som medlem i FMK LG har du förmånen att prenumerera på MHF:s tidning ”Motorföraren” med bilaga ”Mälardalen” till rabatterat pris 99 kr/år.

Bankgironumret för inbetalning har ändrats och det som tidigare angivits i informationsbladet fordrar ett OCR-nummer, men om du har varit prenumerant tidigare så ska du ha fått ett inbetalningskort liggande i tidningens sista nummer före jul. På det står OCR-numret.

Är du ny medlem i FMK LG eller om ditt inbetalningskort kommit bort och du är intresserad av att prenumerera på tidningen Motorföraren så betala in 99 kr till MHF:s bankgiro 330-2627 och uppge ”FMK” följt av ditt personnummer (12 siffror), exempelvis:

FMK 19830412-0218

MHF meddelar att prenumeranternas betalningar kommer att registreras manuellt men för att inte missa något nummer av tidningen behöver betalning komma in under januari månad. De medlemmar som registrerar en prenumeration i år kommer automatiskt att aviseras av MHF nästa år.