Gör det själv-kvällar i höst

Datumen för höstens Gör det själv-kvällar ligger nu uppe på hemsidan – den första redan om några veckor, den 29:e augusti. Förutom ett byte av namn är det inget som skiljer dessa från Mekarkvällarna – varmt välkommen!

 

Vårens städkväll den 25/4

Välkomna till en trevlig kväll dit vi välkomnar alla medlemmar att hjälpa till och ta hand om vårt gemensamma. Passa på att fixa din egen bil efteråt.

Följande står på agendan:

  • Tvätta släpen och göra service på dem
  • Städa i vårt område
  • Städa i vår container

Alla bjuds på varmkorv, bröd och kaffe – vi håller till på Macken.

Vänligen anmäl ditt deltagande senast den 24:e april 2018 till e-post fmklivgardet@gmail.com eller telefon 0703-367 432.

Varmt välkommen!

Välkommen på Däckbytardag den 11/4

Våren nalkas med stormsteg och snart blir vinterdäcken olagliga! Passa på att byta hjul på Däckbytardagen den 11:e april, kl 16:30-21:00. Vi håller till vid macken på Livgardet.

Vi uppskattar även om någon vill hjälpa till att byta hjul på föreningens släpvagnar.

Anmälan görs till Tony Allansson på telefon 0702-571 325 eller e-post tony.allansson@fmv.se. Uppge namn samt registreringsnummer.

Självfallet bjuds på kaffe! Varmt välkommen!

Kallelse till årsmöte för 2018 den 14/3

Så var det då dags igen att summera nu när ännu ett år har gått till historien och se på det som varit och blicka framåt med förnyade krafter.

Vi är glada att så många medlemmar har velat närvara vid våra olika aktiviteter även då alla förutsättningar inte varit så bra som vi önskat.

Jag vill trycka på att vi skulle behöva en större uppslutning till årsmötet då vi har behov av en del nya engagerade människor i styrelsen som kan fortsätta driva de frågor som uppstår och göra verksamheten ännu bättre.

Förutom det så hoppas jag ni sprider vidare att vi finns och att det finns gott om plats för fler medlemmar så att vi kan hjälpas åt att även fortsättningsvis driva föreningen i en positiv anda.

Väl mött till årsmötet!

Ordförande FMK Livgardet, Tony Allansson

Härmed kallas du till årsmöte på Mässen Livgardet Kungsängen 2018-03-14 kl 17:00.

Anmälan görs till ordförande Tony Allansson per e-post tony.allansson@fmv.se eller per telefon 08-584 54 000, mobil 0702-571 325.

Deltagande på årsmötet skall anmälas i god tid, senast den 7 mars. Motioner insändes senast den 24 februari.

Förslag till dagordning

Mötets öppnande
§1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
§2. Beslut om årsmötets behöriga utlysande
§3. Fastställande av dagordning
§4. Val av två justeringsmän
§5. Godkännande av verksamhetsberättelsen
§6. Godkännande av förvaltningsberättelsen
§7. Revisionsberättelse
§8. Ansvarsfrihet för styrelsen
§9. Inkomna motioner
§10. Fastställande av verksamhetsplan samt inkomst- och utgiftsstat
§11. Ändring av medlemsavgiften FÖRSLAG
§12. Val av:
a. ordförande på ett år
b. två styrelseledamöter på två år
c. en styrelseledamot på ett år
d. två styrelsesuppleanter på ett år
e. en revisor på ett år
f. en revisorsuppleant på ett år
g. valnämnd tre personer
§13. Mötets avslutning

VÄLKOMMEN! Kaffe serveras.

Förnya ditt medlemskap för 2018!

Ett nytt år är här och med det har det blivit dags att betala ny medlemsavgift. Precis som tidigare betalar du 150 kr för hela året – en avgift som du snabbt får igen om du använder någon av våra medlemsförmåner. Familjemedlem på samma adress betalar 50 kr.

För att bli medlem eller förnya ditt medlemskap mailar du följande uppgifter till fmklivgardet@gmail.com:

  • Fullständigt namn
  • Utdelningsadress
  • Postnummer, ort
  • Telefon/mobil
  • E-postadress
  • Ev. befintligt medlemsnummer

Medlemsavgiften betalas till Bankgiro 496-4227. Glöm inte att vid betalningen ange namn och medlemsnummer så att betalningen kan kopplas ihop med dig!

Du som hellre använder en pappersblankett finner denna under Dokument här på sajten.

God fortsättning önskas från FMK Livgardet!

Från oss alla till er alla…

Det har blivit den tiden på året igen då vi gärna kör lite extra försiktigt och ser fram emot helgerna som kommer med jul, nyår och förhoppningsvis lite extra ledigt däromkring.

Vi i FMK Livgardet önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År 2018!

Nästa år tar vi i med nya krafter!

Nya medlemsförmåner

Då närmar vi oss 2018 med stormsteg och vi har några uppdaterade dokument på sidan. Det mest intressanta för nuvarande medlemmar torde vara förmånerna som kommer oss tillgodo! Du finner den senaste listan under Dokument här till vänster i menyn.